Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji

Spletno prodajo izvaja Mladina d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg. vpisa 1/6093/00 ,ID za DDV: SI 83610405, matična številka: 5366399, osnovni kapital 75.120,00 Eur.

Jamčimo, da je vsak nakup v spletni trgovini Mladina d. d. Ljubljana varen.


Nakup

S klikom na "Potrditev naročila" v zadnjem koraku nakupa bomo zajeli vaše naročilo in vas o tem tudi obvestili na e-mail, ki ste ga navedli pri registraciji. Z nakupom izdelka/storitve ste sklenili prodajno pogodbo z Mladina d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana. Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostava blaga in plačilo celotne kupnine. V primeru vprašanj ali težav se lahko vedno obrnete na nas: prodaja@mladina.si ali 01 230 65 50. Z oddanim naročilom in nakupom potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno - plačilnih pogojev, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob registraciji ali kot kupec-gost izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR) z DDV. Kupnina se zaračuna v enem obroku.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini ...) na dan oddaje naročila, kot so objavljene ob oddanem naročilu.  Originalni račun prejmete ob plačilu kupljenega artikla v spletni trgovini oz. ob dostavi.

Blago, ki ga dostavljamo iz zaloge, boste prejeli v predvidoma treh delovnih dneh.


Odstop od pogodbe 

Kot kupec imate pravico odstopiti od pogodbe oz. nakupa brez navedbe razlogov za odstop z nedvoumno izjavo v roku 14 dni od prejema blaga, na naslov prodaja@mladina.si ali  Mladina d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana. Sporočilo o odstopu od pogodbe je pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka. Če odstopite od pogodbe, morate prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopate od pogodbe, pri čemer sami krijete stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe vam bo Mladina d. d. Ljubljana v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili, vrnila vsa prejeta plačila. Blago nam morate vrniti v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko vam je bilo izročeno, na naslov Mladina d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana. Mladina d.d. Ljubljana lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.

Pri nakupu zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če je po dostavi odprl varnostni pečat, enako velja za nakup časopisov, periodičnega tiska ali revij. V primeru odstopa od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni, pa kupec veznega artikla ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel, je Mladina d.d. Ljubljana upravičena vezni artikel zaračunati po polni prodajni ceni.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih artiklov zmanjka na zalogi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca ali, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s Splošnimi prodajnimi pogoji. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe iz naše strani takoj obvestili po e-pošti oz. telefonu.Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri Mladina d. d. Ljubljana, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe.

Mladina d. d. Ljubljana sprejema reklamacije na telefonu 01/230 65 00 ali na elektronski naslov prodaja@mladina.si in jih bo rešila v najkrajšem možnem času.

Mladina d. d. Ljubljana ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Varstvo osebnih podatkov kupca.

Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s Splošnimi prodajnimi pogoji shranjena v naročniški službi Mladine d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 51, Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.

Z nakupom (kot gost ali z registracijo)  dovoljujete, da Mladina d. d. Ljubljana  z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja in/ali promocije ostalih prodajnih vsebin vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Mladina d .d. Ljubljana zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko, pisno ali po telefonu, zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja in/ali promocije.